Google Docs

Google Docs és un processador de textos i un editor de fulls de càlcul en línia que es pot utilitzar des del navegador. Aquestes aplicacions són desenvolupades per Google que al seu temps va comprar diferents empreses i programadors relacionats amb l'ofimàtica en línia. El programa es va llençar el 10 d'octubre de 2006.

1-full de calcul 2-presentacio 3-documents 4-dibuixos 5-formularis 
 
a mes a mes del processador de textos i dels fulls de calculs,Google Docs,ens permet crear presentacions , fer dibuixos i definir formularis electronics
 presentacio amb Google Docs
 Aquesta presentacio sobre les eines 2.0 s'ha fet amb Google Docs per veure-la nomes cal clicar en aquest enllaç


video a Youtube sobre google docs 
Aquest video ha estat incrustat en el bloc a partir de el codi HTML generat a Youtube